• We kunnen hier nu weer veilig wonen

Bg Header

Particulieren

Wat is de Funderingslening (Maatwerk)?

Met de Funderingslening (Maatwerk) financiert u urgent funderingsherstel aan uw woning. De Funderingslening (Maatwerk) wordt verstrekt uit het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel. De lening is beschikbaar voor huiseigenaren.

Doet mijn gemeente of provincie mee?

De Funderingslening (Maatwerk) is er voor eigenaren in gemeenten en provincies die aangesloten zijn bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Een lijst van deelnemende gemeenten en provincies vindt u hier. De gemeente of provincie bepaalt of u een lening kunt aanvragen bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Kom ik in aanmerking?

Bekijk de checklist of u in aanmerking komt voor een Funderingslening (Maatwerk).

Hoe vraag ik de Funderingslening (Maatwerk) aan?

In vijf stappen van aanvraag tot lening. Bekijk de stappen in het stappenplan.

Wat zijn de voorwaarden?

De (belangrijkste) voorwaarden van de Funderingslening (Maatwerk) vindt u hier.

Met welke kosten moet ik rekening houden?

Als u een lening bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel aanvraagt, moet u rekening houden met een aantal aanvullende kostenposten (deze zijn in principe allemaal mee te financieren):

  • Afsluitkosten
  • Borgtochtprovisie NHG (indien van toepassing)
  • Bouwkundig rapport t.b.v. NHG (indien van toepassing)
  • Notariskosten
  • Taxatiekosten
  • Kosten financieel adviseur (indien van toepassing)
  • Bouwkundige begeleiding (verplicht)
  • Procesbegeleiding tot een maximum van € 500,- (indien van toepassing)

Fonds Duurzaam Funderingsherstel wordt mede mogelijk gemaakt door: