Voorwaarden Funderingslening (Maatwerk)

Het fonds biedt twee leningen; de Funderingslening en de Funderingslening Maatwerk.

De Funderingslening in het kort:

 • De lening kan alleen worden gebruikt voor urgent herstel van de fundering en herstel van cascodelen (bijvoorbeeld scheuren, metselwerk, kozijnen, rechtzetten en vijzelen van casco), waarvan de schade veroorzaakt is door de slechte fundering.
 • De lening bestaat uit de kosten voor het funderingsherstel, inclusief verplicht isoleren van de vloer, proceskosten (tot € 500,-), bouwkundige begeleiding (verplicht) en de financieringskosten.
 • Het isoleren van de vloer is verplicht. Als de vloer niet hoeft te worden verwijderd, kan worden volstaan met na-isolatie.
 • Het hele bouwblok moet meedoen met het funderingsherstel.
 • Uitgesloten zijn mensen met grote financiële problemen, zoals een schuldhulpverleningstraject of een negatieve BKR-codering.
 • De looptijd van de Funderingslening is 30 jaar.
 • De Funderingslening bedraagt minimaal € 2.500,- en gemeenten kunnen een maximum stellen.
 • De rente voor de Funderingslening staat gedurende de looptijd vast. Kijk voor actuele tarieven op de rentepagina.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort.
 • Geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen kan altijd boetevrij met een minimum van € 250,-.
 • Bij een aanvraag volstaat het indienen van de WOZ-waarde. Er volgt bericht indien een aanvullend taxatierapport noodzakelijk is. Dat taxatierapport moet voldoen aan NHG-voorwaarden, met de marktwaarde voor én na het funderingsherstel. Dat betekent dat het taxatierapport uitgebracht moet zijn door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut dat tevens een overeenkomst heeft met Stichting Taxatie en Validatie.
 • Het procentuele verschil tussen de hoogte van het totale hypothecaire krediet en de waarde van de woning dient te dalen na het funderingsherstel.
 • De gemeente en/of provincie en de eerste geldverstrekker van de eigenaar-bewoner moeten deelnemen in het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.
 • De lening is een hypotheek met annuïtaire aflossing. De rente is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
 • Op het moment van aanvragen van de lening mogen de funderingswerkzaamheden nog niet gestart zijn.

De Funderingslening Maatwerk heeft de volgende aanvullende kenmerken:

 • Het is een hypothecaire lening en bestaat uit twee delen:
  • Een Maatwerklening met annuïtaire aflossing; de aflossing en rente zijn maandelijks hetzelfde.
  • Een Combinatielening; de lening loopt op zolang de maandlasten voor beide delen niet kunnen worden betaald. 
 • De eerste drie jaar geen maandlasten. Hierna wordt het  afgesproken maandbedrag betaald. Als dit niet lukt, kan een hertoets aangevraagd worden.

Bekijk hier de algemene bepalingen:

Fonds Duurzaam Funderingsherstel wordt mede mogelijk gemaakt door: