• We kunnen weer prettig wonen

Bg Header

Over ons

De Funderingslening wordt verstrekt uit het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Het fonds heeft een omvang van € 20 miljoen en is voortgekomen uit een wens van de Tweede Kamer (motie De Vries) om met een oplossing te komen voor de financieringsproblematiek van bloksgewijze aanpak van funderingsherstel. Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat opnieuw leningen kunnen worden verstrekt. De Funderingslening is bedoeld voor noodzakelijk herstel van de fundering van de woning.

Unieke samenwerking

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is opgericht op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in samenwerking met Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en vertegenwoordigers van gemeenten en provincies (de Brede Werkgroep).

Rijksoverheid

Het Rijk stelt € 20 miljoen beschikbaar voor het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie. De Nationale Hypotheek Garantie borgt restschuldrisico’s bij woningen waar al sprake is van een hypotheek met NHG.

Banken en verzekeraars

Voor hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie geldt dat banken en verzekeraars een risicobijdrage storten voor elke funderingslening waarbij er sprake is dat de betrokken bank of verzekeraar het eerste hypotheekrecht heeft op het onderpand en er bovendien sprake is van een restschuldrisico.

Gemeenten en provincies

Deelnemende gemeenten en provincies storten een risicobijdrage voor elke funderingslening waar sprake is van een tekort op de wettelijke inkomensnormering. De Funderingslening wordt verstrekt aan eigenaar-bewoners in gemeenten en provincies die aangesloten zijn bij het fonds.

SVn

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is fondsmanager van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. SVn biedt financieringsoplossingen die maatschappelijke waarde helpen creëren. SVn is sinds 1996 financiële partner van gemeenten, provincies, corporaties en het Rijk op het terrein van wijken en wonen. SVn is ook fondsmanager van onder meer het BNG Duurzaamheidsfonds, Transformatiefaciliteit en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE). Wilt u meer weten over SVn? Kijk dan op de website van SVn.

KCAF

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie. KCAF zorgt voor het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen. KCAF fungeert als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie.

Fonds Duurzaam Funderingsherstel wordt mede mogelijk gemaakt door: