• We kunnen hier nu weer veilig wonen

Bg Header

Kom ik in aanmerking?

U kunt een lening aanvragen als u de volgende vragen met JA kunt beantwoorden:

Vraag 1

Is uw funderingsprobleem in kaart gebracht en is er volgens deskundigen sprake van een noodzakelijk / urgent probleem?

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel financiert enkel funderingsproblemen waarbij uit visuele inspectie door een ambtenaar of uit funderingsonderzoek blijkt dat de fundering niet meer voldoet en dat vervanging niet te voorkomen is. Benader hiervoor een deskundige (bijvoorbeeld de gemeente, een funderingsonderzoekbureau, het KCAF of een bouwkundige). Informeer vooraf bij uw gemeente of u in aanmerking komt voor subsidie.

Vraag 2

Doet uw gemeente of provincie mee in het fonds en bent u door hen doorverwezen naar het Fonds Duurzaam Funderingsherstel voor de financiering?

Staat uw gemeente of provincie er niet bij? Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel voert op dit moment diverse gesprekken. Informeer bij uw gemeente of provincie naar de beschikbare instrumenten voor funderingsherstel en/of voor vragen over de financiering.

Vraag 3

Doet uw hele bouwblok mee en is er tenminste één persoon die zonder hulp van het fonds het funderingsherstel niet kan financieren?

Funderingsherstelwerkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden als het hele bouwblok meedoet. Overleg met uw buren en/of benader de gemeente voor hulp bij deze gesprekken. Iedereen in het bouwblok mag de Funderingslening (Maatwerk) aanvragen (ook wanneer hij of zij elders een aanvullende hypotheek kan krijgen) als minimaal één persoon de hulp van het fonds nodig heeft. Is dit niet het geval, dan komt niemand in het bouwblok in aanmerking voor de lening.

Vraag 4

Heeft u een offerte van een partij die de fundering gaat herstellen en weet u of heeft u met een financieel adviseur overlegd hoeveel u kunt lenen?

Voor een indicatie van de totale kosten kunt u funderingsherstelbedrijven benaderen. Raadpleeg voor het maximaal te lenen bedrag een financieel adviseur. Dit is aan te raden wanneer u zelf geen kennis heeft over leningen en/of de financiële risico’s voor uw toekomst onvoldoende kunt inschatten. De kosten voor een financieel advies kunt u meefinancieren als u de Funderingslening (Maatwerk) afsluit. Let op: het fonds zelf werkt op basis van execution only en geeft geen persoonlijk advies.

Alle vragen positief beantwoord?

Volg de vijf stappen van aanvraag tot lening.

Naar het stappenplan

Fonds Duurzaam Funderingsherstel wordt mede mogelijk gemaakt door: