Kom ik in aanmerking?

U kunt een lening aanvragen als u de volgende vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden:

Vraag 1

Is uw funderingsprobleem in kaart gebracht en bekend bij de gemeente?

Zo nee, benader een deskundige (bijvoorbeeld de gemeente, een funderingsonderzoekbureau, een bouwkundige of het KCAF).

Vraag 2

Is er volgens deskundigen sprake van een noodzakelijk / urgent funderingsprobleem?

Zo nee, dan komt u niet in aanmerking voor de Funderingslening.

Vraag 3

Doet uw gemeente of provincie mee in het fonds?

Zo nee, kijk dan hier wat u kunt doen.

Vraag 4

Bent u door uw gemeente of provincie doorverwezen naar het Fonds Duurzaam Funderingsherstel voor de financiering?

Zo nee, neem dan contact op met uw gemeente of provincie.

Vraag 5

Doet uw hele bouwblok mee?

Zo nee, ga dan in gesprek met uw buren om erover te praten.

Vraag 6

Is er tenminste één persoon die zonder hulp van het fonds het funderingsherstel niet kan financieren?

Zo ja, dan mag iedereen in het bouwblok de Funderingslening aanvragen; ook wanneer hij of zij elders een aanvullende hypotheek kan krijgen.

Zo nee, dan komt u niet in aanmerking voor de Funderingslening.

Vraag 7

Heeft u een offerte van een partij die de fundering gaat herstellen?

Zo nee, benader dan funderingsherstelbedrijven om offertes op te vragen.

Vraag 8

Weet u hoeveel u kunt lenen?

Zo nee, maak dan eerst een berekening of raadpleeg een financieel adviseur.

Vraag 9

Heeft u een financieel adviseur die u ondersteunt bij het aanvragen van de lening? Dit is aan te raden wanneer u zelf geen kennis heeft over leningen en/of de financiële risico’s voor uw toekomst onvoldoende kunt inschatten.

Zo nee, raadpleeg deze lijst van de AFM. Het fonds werkt op basis van execution only

Het fonds geeft geen advies over of de lening past bij uw persoonlijke situatie, nu of in de toekomst. De kosten voor een financieel advies kunt u meefinancieren als u een lening afsluit bij SVn.

Alle vragen positief beantwoord?

In vijf stappen van aanvraag tot lening. Bekijk de stappen in het stappenplan.

Naar het stappenplan