• We kunnen hier nu weer veilig wonen

Bg Header

Over het fonds

Lees hier meer over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Contactgegevens

088 253 9696

ma-do: 08.30 – 17.30 uur
vr: 8.30 – 17.00 uur

fdf@svn.nl

Postadres

Postbus 14
3800 AA Amersfoort

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw eigen adres op de achterkant van de envelop te vermelden.

Bezoekadres

Netwerklaan 321
3821 AC Amersfoort

Bankgegevens

IBAN: NL 20 RABO 0315 289 368

Kamer van Koophandel

KvK-nummer: 68437765

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, verwijzen wij u door naar de klachtenprocedure.

De Funderingsherstellening wordt mede mogelijk gemaakt door: