• Problemen met de fundering wil je oplossen. En snel.

Bg Header

Funderingslening Maatwerk

De Funderingslening Maatwerk is bedoeld voor eigenaar-bewoners die onvoldoende financiële draagkracht hebben voor een standaard Funderingslening. U volgt daarvoor de standaard aanvraagprocedure voor de Funderingslening.

Gemeenten en provincies bepalen zelf wat eigenaar-bewoners in hun gemeente of provincie maximaal bij het fonds mogen lenen en wat het totaal besteedbare bedrag aan risicobijdragen is.

De Funderingslening Maatwerk bestaat uit twee delen:

  1. Een (box 1) deel dat annuïtair wordt afgelost: de Funderingslening Maatwerk
  2. Een (box 3) deel dat oploopt: de Combinatielening

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten. Met de Combinatielening betaalt u in deze 3 jaar de aflossing van uw Funderingslening Maatwerk. Daardoor loopt de Combinatielening de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode betaalt u (tenzij uw situatie dit niet toelaat) rente en aflossing op beide leningdelen.

Rekenvoorbeeld Funderingslening Maatwerk

  Hoofdsom bij aanvang Looptijd in maanden en aantal termijnen Restschuld na 3 jaar Rente* Afsluitkosten Borgtochtprovisie NHG Jaarlijks kosten-percentage (JKP) Totale kosten lening ** Bruto maandlasten na 3 jaar
Funderingslening Maatwerk (Box 1) €60.000,– 360 €56.478,06 3,60% €950,– €360,– 3,79% €98.202,44 €272,79
Combinatielening (Box 3) - 360 €3.521,94 3,60% n.v.t. n.v.t. 3,60% €1.987,56 €17,02
Funderingslening Maatwerk (Box 1) €50.000,– 360 €47.064,90 3,60% €950,– €300,- 3,82% €81.834,22 €227,33
Combinatielening (Box 3) - 360 €2.935,10 3,60% n.v.t. n.v.t. 3,60% €1.657,31 €14,18
Funderingslening Maatwerk (Box 1) €40.000,– 360 €37.652,06 3,60% €950,– €240,- 3,86% €65.468,41 €181,86
Combinatielening (Box 3) - 360 €2.347,94 3,60% n.v.t. n.v.t. 3,60% €1.324,31 €11,35

* De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvraag bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Na ingang van de lening staat de rente de gehele looptijd vast.
** Het voorbeeld laat de situatie zien waarbij er na 3 jaar op beide leningen wordt afgelost, op basis van maandannuïteit.

Hertoets

Als uw inkomen na 3 jaar onvoldoende is om de volledige maandlast te betalen, dan kunt u een hertoets aanvragen. Bij een hertoets wordt de maandlast van de Funderingslening Maatwerk beoordeeld op basis van het inkomen van het huishouden en de dan geldende normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ongeveer 3 maanden vóór de datum waarop u rente en aflossing moet betalen, krijgt u van ons bericht dat u een hertoets kunt aanvragen. Hierin staat ook een uitleg over hoe u dit doet.

Als u bericht van ons heeft gekregen, heeft u 1 maand om een aanvraag voor een hertoets in te dienen. Als wij uw aanvraag niet op tijd ontvangen, betaalt u de volledige maandlast. Als u eenmaal rente en aflossing betaalt, kunt u geen hertoets meer aanvragen.

Hertoetsmomenten

Na de eerste 3 jaar zijn er nog 3 hertoetsmomenten. Na het 6e, 10e en 15e jaar van uw lening is hertoetsing opnieuw mogelijk. Uiterlijk 1 maand voor de herzieningsdatum ontvangt u van ons een brief met daarin de kosten die u per maand betaalt in de volgende periode. Als uit de laatste hertoets na het 15e jaar blijkt dat uw inkomen alsnog te laag is, blijft het bedrag dat u per maand betaalt geldig voor de resterende looptijd. U lost dan af wanneer u uw huis verkoopt, óf na 30 jaar.

Let op: per hertoets betaalt u € 155,-.

Terug naar het stappenplan

Fonds Duurzaam Funderingsherstel wordt mede mogelijk gemaakt door: