Privacy

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel verwerkt persoonsgegevens. Het fondsmanagement van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel wordt uitgevoerd door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). In hun Privacyreglement leest u hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

De Funderingsherstellening wordt mede mogelijk gemaakt door: