• Samen staan we sterk

Bg Header

Hypotheekverstrekkers

Wanneer een eigenaar-bewoner geen (aanvullende) hypotheek kan krijgen, kan de Funderingslening helpen om urgent funderingsherstel aan een woning te financieren. De lening is beschikbaar in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

De eerste hypotheekverstrekkers of NHG (afhankelijk of een eigenaar-bewoner wel of geen NHG heeft) dragen per lening een percentage af aan het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Dit betreft een risicobijdrage en is bedoeld voor de eigenaar-bewoner die geen extra financiering krijgt omdat de hypotheek hoger wordt dan de woningwaarde. De afspraken hierover staan in het Convenant Funderingsherstel. Wanneer een hypotheek niet mogelijk is vanwege een te laag inkomen, dan betalen gemeenten en provincies deze risicobijdrage. Om uw klanten van dienst te zijn, kunt u hen wijzen op de financiële mogelijkheden die de lening biedt bij funderingsherstel.

Voordelen voor hypotheekverstrekkers:

  • Funderingsherstel leidt tot waardevermeerdering
  • De eerste hypotheek houdt het eerste hypotheekrecht
  • De gemeente draagt het inkomensrisico voor de Funderingsherstellening
  • Eerste hypotheek afgesloten met NHG: dan is de nieuwe lening automatisch ook met NHG

Communicatiemiddelen

Om het fonds beter uit te leggen aan uw klanten, is een folder beschikbaar.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over onder meer de algemene bepalingen en de rentetarieven. In contact komen met fondsmanager Hilbert Bouwman kan via 088 253 9696 of op fdf@svn.nl.

Fonds Duurzaam Funderingsherstel wordt mede mogelijk gemaakt door: