Overheid

Gemeenten en provincies

Waarom deelnemen aan het fonds?

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is speciaal opgericht als hulpmiddel voor gemeenten en provincies, zodat eigenaar-bewoners in uw gemeente of provincie financieel ruimte krijgen om urgent funderingsherstel te realiseren. De Funderingslening wordt alleen verstrekt in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

De aanpak van funderingsproblemen aan de woning is belangrijk. Funderingsproblemen kunnen impact hebben op de leefbaarheid in de buurt en leiden tot sociale problematiek. Noodzakelijk funderingsherstel blijft nu soms uit, omdat één (of meer) van de huiseigenaren in een blok de financiering niet rond krijgt.

Het funderingsprobleem is zo groot dat bij ruim 400.000 woningen in Nederland het risico bestaat dat de eigenaar-bewoner ermee te maken krijgt. Wanneer de situatie zo ernstig wordt, dat deze gevaarlijk is voor omwonenden en bewoners, is het de taak van de gemeenten om te handhaven. Om serieuze problemen voor te zijn en te voorkomen, is het in deze economisch betere tijd noodzaak om nú in actie te komen.

De voordelen van deelnemen aan het fonds

  • Sterke verbetering van leefbaarheid in wijken en waardevermeerdering van woningen.
  • De eerste hypotheekverstrekker of NHG dekt het risico af wanneer de woningwaarde te laag is om de hele lening terug te betalen.
  • Eigenaar-bewoners die geen financiering bij hun bank kunnen krijgen, hebben via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel toch de kans om funderingsherstel te financieren. Dat voorkomt stagnatie binnen een bouwblok.
  • Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) beheert het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, behandelt de financiële aanvraag en heeft een telefoonteam beschikbaar voor vragen.
  • Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is revolverend. Dit betekent dat rente en aflossing terugvloeien in het fonds en weer opnieuw beschikbaar komen voor nieuwe leningen.

Hoe werkt het fonds?

  1. Uw gemeente of provincie sluit een samenwerkingsovereenkomst af met het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Hierin staan afspraken over de maximale hoogte van het te lenen bedrag door eigenaar-bewoners.
  2. Uw gemeente of provincie geeft aan hoeveel leningen u maximaal per jaar wilt verstrekken aan eigenaar-bewoners in uw gemeente of provincie.
  3. Uw gemeente of provincie bepaalt welke woningen in aanmerking komen voor een aanvraag uit het fonds.
  4. Bij voorkeur stelt uw gemeente of provincie een procesbegeleider aan die eigenaar-bewoners begeleidt bij het funderingsherstel. Deze procesbegeleider dient samen met de eigenaar-bewoner(s) een aanvraag in voor de Funderingslening.

Wat kost het?

Kan een eigenaar-bewoner geen (aanvullende) hypotheek krijgen omdat zijn of haar inkomen te laag is? Dan kan deze eigenaar-bewoner mogelijk wel in aanmerking komen voor een Funderingslening Maatwerk. Uw gemeente of provincie draagt dan per lening 25 procent af als risicobijdrage aan het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Voor elke euro risicopremie wordt vier euro besteed aan funderingsherstel.

Als gemeente of provincie bepaal je zelf wat eigenaar-bewoners in uw gemeente of provincie maximaal bij het fonds mogen lenen en wat het totaal besteedbare bedrag aan risicobijdragen is.

Rekenvoorbeeld:
Een eigenaar-bewoner mag bij het fonds maximaal € 70.000 lenen. De risicobijdrage voor de gemeente van 25 procent betekent dus maximaal € 17.500 per woning.

Omdat een Maatwerklening vaak het verschil maakt of een bouwblok wel of niet in zijn geheel kan worden hersteld, kun je stellen dat één Funderingslening Maatwerk van een heel bouwblok vlot kan trekken.

Wat is de rente?

Minder draagkrachtigen hebben belang bij lage maandlasten en zekerheid. Daarom kiest het Fonds Duurzaam Funderingsherstel standaard voor een aflossingsperiode en rentevaste periode van 30 jaar. Een lange looptijd zorgt namelijk voor lage maandlasten.

Ter vergelijking: wil iemand bij een commerciële bank (meer dan) 100% van de waarde van de woning lenen tegen 30 jaar vast? Dan berekent zijn hypotheekverstrekker gemiddeld een rente van 4,0 tot 4,3% (d.d. 23-04-2018 voor de lopende plus aanvullende hypotheek). Bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel betaalt men 3,6% over de aanvullende (Funderings)lening. De bestaande hypotheek blijft ongemoeid.

Om potentiële leningnemers zekerheid te bieden, doet het fonds niet mee aan fluctuaties op de rentemarkt. Daarom blijft de rente ook voor nieuwe leningnemers de komende jaren gehandhaafd op ca. 3,6%.

Let wel: de huidige rentestand van 3,6% geldt alleen voor de gemeenten die nu deelnemen. Zodra u als gemeente ook deelnemer wordt in dit fonds, wordt de rente voor uw gemeente opnieuw vastgesteld. Gezien de huidige historisch lage rentestand is de verwachting dat de rente in de toekomst eerder zal stijgen dan dalen. Dit heeft niet alleen consequenties voor de leningnemer in uw gemeente, maar ook voor u als gemeente of provincie. De huidige risicobijdrage van 25% is gebaseerd op een rentepercentage van 3,6%.

Aflossen

Eerder aflossen bij het fonds mag altijd en is boetevrij. Aflossing vindt in ieder geval plaats in 30 jaar of eerder wanneer de woning wordt verkocht.

Welke gemeenten en provincies doen er al mee?

De Funderingslening wordt alleen verstrekt in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Bekijk alle deelnemende gemeenten en provincies hier

Kan ik als gemeente of provincie ook later instappen?

Dat kan, maar de consumentenrente binnen uw gemeente wordt vastgelegd op het moment van instappen. De huidige rentestand is historisch laag. De verwachting is daarom dat de rente in de toekomst eerder zal stijgen dan dalen. Dit betekent dat het waarschijnlijk voordeliger is om nu in te stappen. De huidige risicobijdrage van 25% is gebaseerd op een rentepercentage van 3,6%. Wanneer de rente stijgt, zal ook de risicobijdrage toenemen.

Interesse?

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact op met onze Fondsmanager Robert Boom, via 088 253 9696 of mail ons op fdf@svn.nl