• Als gemeente willen we helpen waar dat kan.

Bg Header

Overheid (Gemeenten en provincies)

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is speciaal opgericht als hulpmiddel voor gemeenten en provincies, zodat eigenaar-bewoners financieel ruimte krijgen om urgent funderingsherstel te realiseren. De Funderingslening wordt alleen verstrekt in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Waarom deelnemen aan het fonds?

De aanpak van funderingsproblemen aan de woning is belangrijk. Funderingsproblemen kunnen impact hebben op de leefbaarheid in de buurt en leiden tot sociale problematiek. Noodzakelijk funderingsherstel blijft nu soms uit, omdat één (of meer) van de huiseigenaren in een blok de financiering niet rond krijgt.

Het funderingsprobleem is zo groot dat tot 2050 tussen de 500.000 en 750.000 woningen in Nederland het risico bestaat dat de eigenaar-bewoner ermee te maken krijgt. Wanneer de situatie zo ernstig wordt, dat deze gevaarlijk is voor omwonenden en bewoners, is het de taak van de gemeenten om te handhaven. Om serieuze problemen voor te zijn en te voorkomen, is het in deze economisch betere tijd noodzaak om nú in actie te komen.

De voordelen van deelnemen aan het fonds

  • Sterke verbetering van leefbaarheid in wijken en waardevermeerdering van woningen.
  • Eigenaar-bewoners die geen financiering bij hun bank kunnen krijgen, hebben via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel toch de kans om funderingsherstel te financieren. Dat voorkomt stagnatie binnen een bouwblok.
  • Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is fondsmanager van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en behandelt de financiële aanvragen.
  • Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is revolverend. Dit betekent dat rente en aflossing terugvloeien in het fonds en weer opnieuw beschikbaar komen voor nieuwe leningen.

Hoe werkt het fonds?

  1. Uw gemeente of provincie sluit een samenwerkingsovereenkomst af met het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Hierin staan afspraken over de maximale hoogte van het te lenen bedrag door eigenaar-bewoners.
  2. Uw gemeente of provincie geeft aan hoeveel leningen u maximaal per jaar wilt verstrekken aan eigenaar-bewoners in uw gemeente of provincie.
  3. Uw gemeente of provincie bepaalt welke woningen in aanmerking komen voor een aanvraag uit het fonds.
  4. Bij voorkeur stelt uw gemeente of provincie een procesbegeleider aan die eigenaar-bewoners begeleidt bij het funderingsherstel. Deze procesbegeleider dient samen met de eigenaar-bewoner(s) een aanvraag in voor de Funderingslening.

Wat kost het?

Kan een eigenaar geen (aanvullende) hypotheek krijgen omdat zijn of haar inkomen te laag is? Dan kan deze eigenaar mogelijk wel in aanmerking komen voor een Funderingslening Maatwerk. Uw gemeente of provincie betaalt de kwijtgescholden rente over de lening. Per Maatwerklening factureert het Fonds Duurzaam Funderingsherstel 25 procent als voorschot. Achteraf wordt op basis van de werkelijk gederfde rente de lening afgewikkeld.

Als gemeente of provincie bepaalt u zelf wat eigenaar-bewoners in uw gemeente of provincie maximaal bij het fonds mogen lenen en wat het totaal besteedbare bedrag aan risicobijdragen is.

Rekenvoorbeeld:
Een eigenaar mag bij het fonds maximaal € 70.000 lenen. De voorschotbetaling voor de gemeente van 25 procent betekent dus maximaal € 17.500 per woning.

Omdat een Maatwerklening vaak het verschil maakt of een bouwblok wel of niet in zijn geheel kan worden hersteld, kan worden gesteld dat één Funderingslening Maatwerk van een heel bouwblok vlot kan trekken.

Wat is de rente?

Minder draagkrachtigen hebben belang bij lage maandlasten en zekerheid. Daarom kiest het Fonds Duurzaam Funderingsherstel standaard voor een aflossingsperiode van 30 jaar. Een lange looptijd zorgt namelijk voor lage maandlasten. Eigenaar-bewoners kunnen bij een Funderingslening kiezen uit een rentevaste periode van 10 of 30 jaar. Eigenaar-bewoners die in aanmerking komen voor een Funderingslening Maatwerk krijgen altijd een rentevaste periode van 30 jaar. Een langere rentevaste periode geeft duidelijkheid voor de gehele looptijd.

Bekijk hier de actuele rente

Aflossen

Eerder aflossen bij het fonds mag altijd en is boetevrij. Aflossing vindt in ieder geval plaats in 30 jaar of eerder wanneer de woning wordt verkocht.

Welke gemeenten en provincies doen er al mee?

De Funderingslening wordt alleen verstrekt in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Bekijk alle deelnemende gemeenten en provincies hier

Kan ik als gemeente of provincie ook later instappen?

Dat kan, maar de consumentenrente binnen uw gemeente wordt vastgelegd op het moment van instappen. De huidige rentestand is historisch laag. De verwachting is daarom dat de rente in de toekomst eerder zal stijgen dan dalen. Dit betekent dat het waarschijnlijk voordeliger is om nu in te stappen. Wanneer de rente stijgt, kan ook de risicobijdrage toenemen.

Interesse?

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact op met onze fondsmanager Hilbert Bouwman, via 088 253 9696 of per mail fdf@svn.nl.

Fonds Duurzaam Funderingsherstel wordt mede mogelijk gemaakt door: