• Je wilt het zo snel mogelijk oplossen

Bg Header

Deelnemende gemeenten

De Funderingslening wordt alleen verstrekt in die gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. De volgende deelnemende gemeenten doen mee.


Emmen

Een groot deel van de gemeente Emmen is (voormalig) hoogveengebied. Eind 2019 zijn tientallen meldingen bij de gemeente binnengekomen van schade aan en onder woningen. Hierbij was vermoedelijk sprake van bodemdaling. Dit was een forse stijging ten opzichte van het reguliere aantal meldingen. De oorzaken van de bodemdaling en de schades waren niet eenduidig verklaarbaar. Daarom hebben het waterschap Vechtstromen, de provincie Drenthe en de gemeente Emmen onderzoek laten doen naar bodemdaling in relatie tot woningschades in een bepaald deel van de gemeente. Ook is een gezamenlijk Servicepunt Bodemdaling voor contact en advies opgericht. En om in bepaalde situaties financiële ondersteuning bij funderingsherstel te kunnen bieden, heeft de gemeente Emmen in 2023 besloten zich aan te sluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Ga naar de website van Emmen


Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn ligt midden in het Groene Hart met haar veenweidegebieden. De problematiek van bodemdaling van de veengronden is actueel, net als andere oorzaken van (risico’s op) funderingsschade. In 2021 is de Gemeente Alphen aan den Rijn toegetreden tot het Fonds ter ondersteuning van bewoners van een aandachtsgebied in Hazerswoude-dorp. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om het Fonds gemeentebreed beschikbaar te stellen voor alle huiseigenaren met funderings- en financieringsproblematiek. Huiseigenaren in de gemeente kunnen funderingsadvies aanvragen via het Funderingsloket Groene Hart.

Ga naar de website van Alphen aan den Rijn


Haarlem

Veel woningen in Haarlem staan op (houten) palen of op staal. Bij beide typen is er kans op funderingsproblemen. De wijk Rozenprieel is met woningen uit 1900-1920 het eerste aandachtsgebied voor het begeleiden van huiseigenaren bij het doen van onderzoek en het laten herstellen van funderingen. Op de website van de gemeente Haarlem vindt u algemene informatie over funderingsproblemen, informatie over hoe u onderzoek kunt doen en hoe u een fundering kunt laten herstellen.

Ga naar de website van Haarlem


Lansingerland 

De gemeente Lansingerland heeft meerdere aandachtsgebieden voor mogelijke funderingsproblematiek. Vanaf 27 juni 2022 kunnen huiseigenaren in Lansingerland funderingsadvies aanvragen via het Funderingsloket Lansingerland. Langs een deel van de Rottekade, de postcodegebieden 2661 JW en 2661 JX, heeft de gemeente ook een pilotproject ingesteld. Woningeigenaren uit deze twee postcodegebieden kunnen in aanmerking komen voor een financiering bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Lees er in dit nieuwsbericht meer over. 

Ga naar de website van Lansingerland


Rotterdam

Zo’n 20.000 Rotterdamse woningen krijgen nu of in de toekomst te maken met funderingsproblemen. Rotterdam neemt daarom deel aan het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. De website van de gemeente Rotterdam biedt meer informatie over het Rotterdamse Funderingsloket. Rotterdammers kunnen op een digitale, interactieve kaart met risicogebieden op adres zoeken naar het type fundering onder hun woning en beschikbare funderingsrapporten inzien.

Ga naar de website van Rotterdam


Zaanstad

In de afgelopen jaren is de fundering van ruim 2.000 Zaanse woningen hersteld. Maar met 10.000 vooroorlogse particuliere woningen met grenenhouten fundering, ruim 5.000 particuliere naoorlogse woningen, waarvan een deel op korte grenenhouten palen, én nog duizenden corporatiewoningen met funderingsproblemen is er nog steeds werk aan de winkel. De website van de gemeente Zaanstad verstrekt informatie over de problematiek, het onderzoek daarnaar, de financiële mogelijkheden en het funderingsherstel zelf.

Ga naar de website van Zaanstad


Staat uw gemeente of provincie er niet bij?

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel voert op dit moment gesprekken met diverse gemeenten. Informeer bij uw gemeente of provincie naar de beschikbare instrumenten voor funderingsherstel.

Funderingslening aanvragen?

Het aanvraagproces bestaat uit 5 stappen. Hieronder leest u wanneer u een lening kunt aanvragen, wat u nodig heeft en hoe het in z’n werk gaat.

Naar het stappenplan

Fonds Duurzaam Funderingsherstel wordt mede mogelijk gemaakt door: