Actueel

Lansingerland opent Funderingsloket

28 juli 2022 – Gemeente Lansingerland biedt een helpende hand aan huiseigenaren die te maken hebben met funderingsproblemen. Vanaf 27 juni 2022 kunnen inwoners van Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek voor advies terecht bij het Funderingsloket Lansingerland. 

Lees het hele bericht hier.


 

Funderingslening Fonds Duurzaam Funderingsherstel wérkt!

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is een samenwerking tussen Rijk, gemeenten, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en banken en verzekeraars. Volgens Boom zijn gemeenten nu aan zet. “Het fonds is er helemaal klaar voor. Samen met gemeenten kunnen we eigenaar-bewoners helpen aan weer een stevig fundament onder hun woning.”

Lees het hele bericht hier


Kamerbrief over 1 miljoen verzakkende huizen door bodemdaling

Mede op basis van de recente ontwikkelingen heeft het Ministerie van BZK daarom het Fonds Duurzaam Funderingsherstel gevraagd, ondanks de achterblijvende productie, door te gaan met het verstrekken van leningen en werven van nieuwe gemeenten om deel te nemen.

Lees het hele bericht hier


Kamerbrief over voortgang Fonds Duurzaam Funderingsherstel

De levensvatbaarheid van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel staat onder druk. Dat het fonds in de huidige vorm niet verder kan gaan, was de boodschap van het bestuur aan minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Mede op basis daarvan informeerde de minister de Tweede Kamer middels een Kamerbrief.

Lees het hele bericht hier


Kamerbrief over rijksbrede inzet op bodemdaling

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Geurts (CDA). De motie (eind 2018) verzocht de regering om 1 coördinerende minister voor de veenbodemdalingsproblematiek. Daarbij gaat zij in op de rijksbrede aanpak van bodemdaling.

Download de Kamerbrief hier


Fonds Duurzaam Funderingsherstel nu ook beschikbaar voor Haarlemmers

Haarlemmers die de financiering voor het herstel van hun fundering niet rondkrijgen, kunnen vanaf nu een beroep doen op het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Dit besloot de gemeenteraad van Haarlem. Hiermee hoopt de gemeente te voorkomen dat funderingen niet hersteld worden.

Lees het hele artikel hier


Gemeenten aan zet in vernieuwd funderingsherstelfonds

Het maakte nogal wat los toen onderzoeksjournalistiek platform De Monitor meldde dat één miljoen Nederlandse huizen dreigen te verzakken door droogte en bodemdaling. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel biedt een financiële oplossing voor mensen met urgente funderingsproblemen. Maar hoeveel animo is er?

Lees het hele artikel hier


Meer slagkracht voor Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Het in oktober 2017 gelanceerde Fonds Duurzaam Funderingsherstel krijgt meer slagkracht. De financiële voorwaarden van het fonds zijn verruimd en de rente is aangescherpt.

Lees het hele artikel hier


Rotterdammers: Duik in je fundering!

Begin december is de voorlichtingscampagne vanuit de gemeente Rotterdam gestart over funderingsproblemen in de stad. Rotterdam kent een groot aantal woningen die nu of in de toekomst te maken krijgen met funderingsproblematiek. De gemeente wil alle huiseigenaren in Rotterdam stimuleren en helpen om onderzoek te doen naar hun fundering. De eerste stap is de funderingscheck.

Lees het hele artikel hier


 

In Zevenaar verzakken de huizen. Straks ook elders in het land

Steeds meer Nederlandse huizen gaan verzakken. De bodem daalt in versneld tempo. „Wij willen niet het Groningen van het oosten worden.”

Ze zagen ineens scheuren in hun muren, sinds augustus. „Daar zitten de grootste”, wijzen Jan Bergmans en zijn vrouw Francien van Hulten naar de keuken. „We liggen er niet wakker van, maar we vragen ons wel af: hoe gaat dit verder, wat gaat er met ons huis gebeuren?”

Lees het hele artikel hier


 

De bodem zakt sneller dan zeespiegel stijgt

Bodemdaling wordt dé uitdaging voor de komende decennia. Tot 2050 is er 20 miljard euro nodig om wegen en leidingen te repareren die beschadigd zijn geraakt door bodemdaling. Als we niet naar een langetermijnoplossing gaan kijken is de grond in de veengebieden in de toekomst helemaal niet meer bruikbaar.

Lees het hele artikel hier


 

Fondsvermogen moet sneller beschikbaar komen

Verhoogde kans op verzakkende huizen door droogte

De aanhoudende droogte zorgt voor grote problemen in de landbouw en bij de dijken, maar óók in de steden. Droge perioden als deze veroorzaken rottende funderingen, waardoor woningen verzakken. Ruim 800.000 huizen in het westen en noorden van het land lopen dit risico: “De overheid moet nu in actie komen,” vindt ingenieur en waterexpert Alex Hekman.

Lees het hele artikel hier


 

‘Gemeente laat huiseigenaar met funderingsprobleem in de steek’

Bij ruim een half miljoen huizen is er risico op funderingsproblemen. Herstel kost al snel tussen de 50.000 en 100.000 euro.

Gemeenten doen te weinig aan funderingsproblemen van huizen. Daardoor duurt herstel te lang en komen dure reparaties op het bord van huiseigenaren terecht, die de herstelbedragen tot meer dan 100.000 euro niet kunnen betalen. Dat zegt Dick de Jong, directeur van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. Dit KCAF is vijf jaar geleden door Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en belangengroepen opgericht om funderingsproblemen te voorkomen en op te lossen.

Lees het hele artikel hier


 

Wie betaalt er als je huis verzakt?

Bij ruim een half miljoen huizen is er risico op funderingsproblemen.

Herstelkosten kunnen oplopen tot 100.000 euro. In de Goudse Crabethstraat verzakken panden met kapotte funderingen. Wie betaalt het herstel?

Lees het hele artikel hier


 

Eerste leningen funderingsfonds verstrekt

Voor het eerst hebben Rotterdammers van woningen met funderingsproblemen een lening gekregen uit het speciale landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

De drie woningeigenaren kwamen niet aanmerking voor een extra hypotheek bij de bank, terwijl de funderingsproblemen zo urgent zijn dat deze zo snel mogelijk moeten worden aangepakt. Dat vertelt Martine Coevert, adviseur en procesbegeleider bij het Funderingsloket van de gemeente Rotterdam. ‘Met het verstrekken van deze leningen zijn meer mensen geholpen’, stelt ze. ‘Want het gaat om een blok van tien woningen, waarvan de fundering in één keer moet worden hersteld. De andere eigenaren hebben elders de financiering geregeld, maar nu kan dus het herstel echt plaatsvinden.’

Lees het hele artikel hier


 

De Kennis van Nu over Funderingsproblematiek

Dat de zeespiegel stijgt is algemeen bekend. Maar in het westelijk deel van Nederland vindt er een tegenovergestelde beweging plaats. Stad en dorp zakken langzaam in veen en klei weg. Het televisieprogramma De Kennis van Nu besteedde aandacht aan Funderingsproblematiek.

Voor wie in een huis op betonnen palen woont is er niet veel aan de hand, maar in zo’n 800.000 huizen wordt de houten fundering bedreigd door een cocktail van bacteriën, schimmels of omlaagtrekkende klei. Door verlaging van de grondwaterspiegel, lekkende riolen en andere factoren dreigen oudere huizen weg te zakken. Waar en waarom zakken de steden en hoe ernstig is dat? Kan de wetenschap helpen dit probleem aan te pakken?

Bekijk de uitzending terug: De Zinkende Stad


 

Fonds Duurzaam Funderingsherstel van start

Woningeigenaren kunnen vanaf 23 oktober 2017 een lening afsluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om urgent funderingsherstel aan de woning te financieren.

Bodemdaling, klimaatverandering, veranderende grondwaterstanden: binnen 15 jaar kampen 35.000 woningen in Nederland met funderingsproblemen. En op de lange termijn bestaat bij ruim 400.000 woningen in Nederland het risico dat de woningeigenaar te maken krijgt met een funderingsprobleem.

Lees het hele artikel hier