Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw de Funderingslening, het Fonds Duurzaam Funderingsherstel of de hertoets? Bekijk de veelgestelde vragen en vind antwoorden op de meest gestelde vragen.

Ik oriënteer me

Ik oriënteer me op een Funderingslening, waar begin ik?
Past de Funderingslening bij uw situatie? Daarvoor kunt u eerst advies inwinnen bij een erkend financieel adviseur. De adviseur kan u ook helpen bij het aanvragen van de lening. De kosten voor een financieel advies kunt u meefinancieren als u een lening afsluit.
Mogen anderen garant staan voor mijn lening?

Een constructie waarbij een derde partij (geen eigenaar-bewoner) borg staat voor de Funderingslening, of voor een gedeelte hiervan, is niet toegestaan.

Wat is de bloksgewijze aanpak?

Dit fonds ondersteunt alleen een bloksgewijze aanpak. Dat betekent dat de fundering van meerdere woningen in een bouwblok wordt hersteld. Iedereen in het bouwblok moet dus meedoen aan het funderingsherstel. Als alle eigenaar-bewoners in het blok meedoen, brengt het fonds offertes uit aan de eigenaren die van de Funderingslening gebruik willen maken.

Wat is de rol van SVn?

SVn is fondsmanager van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. SVn beoordeelt de financieringsaanvragen en zorgt voor het verstrekken en het beheer van de leningen. In de praktijk heeft u altijd met SVn te maken.

Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Stel dat u arbeidsongeschikt of werkloos wordt, uw relatie beëindigt of uw partner overlijdt. Dan kan het zijn dat u uw hypotheek niet meer kunt betalen. Als u een hypotheek met NHG heeft, bekijkt het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) in zulke situaties samen met uw geldverstrekker of u geholpen kunt worden om de hypotheek weer betaalbaar te maken. Mogelijk kunt u hierdoor uw woning behouden en kan een verkoop met verlies voorkomen worden. Blijkt verkoop uiteindelijk toch de enige optie en is de opbrengst van uw woning lager dan de uitstaande hypotheek, dan kan het WEW u deze restschuld kwijtschelden. Kijk op www.nhg.nl voor alle voorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

U komt alleen in aanmerking voor NHG van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) als uw eerste en huidige hypotheek ook onder NHG is afgesloten en deze geldgever een aanvullende overeenkomst met het WEW heeft gesloten. Om NHG mogelijk te maken voor een Funderingslening zijn speciale afspraken met het WEW gemaakt.

Welke leningen zijn er?

Er bestaan twee varianten van de Funderingslening: De Funderingslening voor woningeigenaren met voldoende inkomen en de Funderingslening Maatwerk voor woningeigenaren met onvoldoende financiële draagkracht hebben voor een standaard Funderingslening.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

U kunt de Funderingslening alleen gebruiken voor urgent herstel van de fundering en herstel van cascodelen. Bijvoorbeeld scheuren, metselwerk, kozijnen, rechtzetten en vijzelen van casco, waarvan de schade veroorzaakt is door de slechte fundering. Daarnaast is het volledig isoleren van de vloerdelen verplicht.

Ik ben mijn aanvraag aan het invullen

Heeft eigen vermogen invloed op mijn lening?

Uw eigen vermogen kan alleen invloed hebben op de hoogte van uw Funderingslening Maatwerk, niet op de standaard Funderingslening. Ieder jaar wordt op 1 januari het heffingsvrij vermogen vastgesteld voor dat jaar; een vast bedrag van uw vermogen waarover u geen belasting hoeft te betalen. Het bedrag aan eigen vermogen bóven het heffingsvrij vermogen van het voorafgaande belastingjaar, brengen wij in mindering op de financieringsbehoefte.

Voorbeeld:
Als u vóór 1 juli 2018 een Funderingslening Maatwerk aanvraagt, geeft u uw eigen vermogen op dat u had op 1 januari 2016. Vraagt u een Funderingslening Maatwerk aan ná 1 juli 2018 dan geeft u het heffingsvrij vermogen op dat u had op 1 januari 2017.

Hoe lang duurt het voordat ik weet of mijn aanvraag is goedgekeurd?

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel beoordeelt uw aanvraag en vraagt eventuele ontbrekende informatie op. Nadat uw aanvraag compleet is, ontvangt u de uitkomsten van de beoordeling binnen 10 werkdagen per mail. Zodra alle aanvragen van uw bouwblok bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel positief zijn beoordeeld, brengen we een offerte voor de Funderingslening aan u uit.

Is de rente vast of variabel?

De rente staat vast gedurende de hele looptijd van uw lening. Rentedalingen en -stijgingen hebben geen invloed op de aangeboden rente. Kijk voor actuele tarieven op de rentepagina.

Kan ik mijn lening tussentijds kosteloos aflossen?

U kunt altijd geheel of gedeeltelijk boetevrij aflossen met een minimum van € 250,-. Dit doet u door het gewenste bedrag onder vermelding van ‘extra aflossing’ over te maken naar het IBAN van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel: NL20 RABO 0315 289 368. Vermeld ook altijd het nummer van het leningdeel waarop u wilt aflossen. Na ongeveer 1 week ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw aflossing.

Wilt u de lening in zijn geheel aflossen, neem dan eerst contact op met SVn. Mogelijk vraagt uw notaris de aflosnota voor u op. Voor het doorhalen van het hypotheekrecht bent u royementskosten aan uw notaris verschuldigd. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening.

Vanaf wanneer ga ik mijn maandbedrag betalen?

Uw lening gaat direct in op de dag dat u de hypotheekakte ondertekent bij de notaris. U betaalt uw maandtermijn op de eerste werkdag van de volgende maand. De eerste maandtermijn kan afwijkend zijn. Voor de Funderingslening Maatwerk heeft u de eerste drie jaar geen maandlasten; gedurende deze jaren wordt de door u te betalen aflossing voldaan door middel van het oplopen van uw Combinatielening.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Voor een klacht neemt u contact op met SVn. SVn behandelt klachten namens het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Komt u er met SVn niet uit? SVn is aangesloten bij het onafhankelijke klachteninstituut Kifid. Bekijk de klachtenprocedure.

Wat is een eigenwoningschuld?

De eigenwoningschuld (box 1) is het deel van uw hypotheek of lening waarover u de rente mag aftrekken. Dit kan alleen bij een hypotheek of lening die betrekking heeft op uw eigen woning, bijvoorbeeld om de woning aan te kopen, te verbeteren of te onderhouden. Gebruikt u een deel van de hypotheek of lening om uw huis in te richten? Of om een auto te kopen? Dan hoort dit deel niet bij uw eigenwoningschuld. Lees meer over de eigenwoningschuld bij de Belastingdienst.

Ik heb al een Funderingslening

Hoe kan ik de incasso laten afschrijven van een andere bankrekening?

Als u het bankrekeningnummer wilt wijzigen waarop wij maandelijks incasseren, ontvangen wij graag de volgende gegevens van u:

  • Volledige naam, adres en woonplaats van de schuldena(a)r(en) van de lening
  • Geboortedatum
  • Uw leningnummer
  • Huidige telefoonnummer
  • Het huidige IBAN-nummer (waar de huidige incasso vanaf plaatsvindt)
  • Uw nieuwe IBAN-nummer inclusief tenaamstelling.

Let op: wilt u dat de incasso plaatsvindt van een andere rekening dan die van u, dan ontvangen wij een schriftelijk, door de rekeninghouder ondertekend verzoek, een bankafschrift (niet ouder dan één maand incl. tenaamstelling) en een legitimatiebewijs van de rekeninghouder.

Hoe verwerk ik de lening in mijn Belastingaangifte?

De rente van de Funderingslening kan aftrekbaar zijn. Wij adviseren u hiervoor de Belastingdienst te raadplegen.

De Funderingslening Maatwerk bestaat uit een box 1 en een box 3 lening (Combinatielening). U moet de leningdelen apart vermelden bij uw aangifte inkomstenbelasting. Gebruik hiervoor de door het Fonds Duurzaam Funderingsherstel verstrekte jaaropgaven. Hoewel u de eerste 3 jaar geen maandlasten heeft (en dus ook geen renteaftrek), is het belangrijk dat u uw Funderingslening Maatwerk wel vanaf het begin als eigenwoningschuld opneemt in uw aangifte inkomstenbelasting (box 1). De Combinatielening is een box 3 lening en daarom niet fiscaal aftrekbaar.

Ik heb de offerte geaccepteerd, kan ik er dan nog vanaf zien?

Zolang u niet bij de notaris bent geweest, is het mogelijk om de aanbieding kosteloos te annuleren. Doe dit echter wel in samenspraak met uw gemeente of provincie en eventuele bouwbegeleider en/of adviseur.

Kan ik mijn lening tussentijds kosteloos aflossen?

U kunt altijd geheel of gedeeltelijk boetevrij aflossen met een minimum van € 250,-. Dit doet u door het gewenste bedrag onder vermelding van ‘extra aflossing’ over te maken naar het IBAN van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel: NL20 RABO 0315 289 368. Vermeld ook altijd het nummer van het leningdeel waarop u wilt aflossen. Na ongeveer 1 week ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw aflossing.

Wilt u de lening in zijn geheel aflossen, neem dan eerst contact op met SVn. Mogelijk vraagt uw notaris de aflosnota voor u op. Voor het doorhalen van het hypotheekrecht bent u royementskosten aan uw notaris verschuldigd. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening.

Krijg ik het geleende bedrag op mijn IBAN gestort?

Nee, het geleende bedrag komt beschikbaar in een bouwdepot. Na ontvangst van uw rekeningdeclaraties betaalt het fonds de bedragen uit vanuit het bouwdepot. Op die manier hoeft u geen geld voor te schieten en weten u en uw funderingsherstelbedrijf vóór de werkzaamheden starten zeker dat de kosten betaald worden.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Voor een klacht neemt u contact op met SVn. SVn behandelt klachten namens het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Komt u er met SVn niet uit? SVn is aangesloten bij het onafhankelijke klachteninstituut Kifid. Bekijk de klachtenprocedure.

Wat gebeurt er met de lening als deze op twee namen staat en wij gaan uit elkaar?

Als u gaat scheiden of uw relatie beëindigt, kan het zijn dat één of meer schuldenaren ontslagen moeten worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van uw lening. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij de afdeling beheer via fdf@svn.nl. De kosten voor de beoordeling bedragen €250,- (prijsindex maart 2019).