Woningcorporaties

Funderingsherstel werkt alleen als een heel bouwblok meedoet aan het herstel. Dat kan lastig zijn wanneer u als woningcorporatie eigendom hebt in wijken waar ook sprake is van particulier bezit. Bij dit zogenoemde versnipperd eigendom kun je een woning ‘lossnijden’ van de fundering, maar die gevolgen zijn voor een eigenaar-bewoner groot.

Heeft u als woningcorporatie te maken met funderingsproblemen in combinatie met versnipperd eigendom? Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel verstrekt leningen aan eigenaar-bewoners voor urgent funderingsherstel. Neem contact op met het fonds om de mogelijkheden van een wijkbrede aanpak te bespreken.

Voordelen voor de woningcorporatie:

  • Wijkbrede aanpak vergemakkelijkt
  • Particuliere woningeigenaren in staat stellen om mee te doen
  • Geen ongewenste ‘funderingsknip’ bij de uitvoering

Voordelen voor de particuliere eigenaar-bewoner:

  • De looptijd is 30 jaar
  • Vaste lage rentestand gedurende de looptijd
  • Betaling naar draagkracht
  • De rente is aftrekbaar van uw belasting. Informeer naar de mogelijkheden bij: www.belastingdienst.nl.
  • Boetevrij aflossen is altijd mogelijk
  • NHG, indien bestaande hypotheek met NHG

Communicatiemiddelen

Om het fonds beter uit te leggen aan eigenaar-bewoners, is een folder beschikbaar.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over onder meer de algemene voorwaarden en de rentetarieven.
Neem contact op met onze Fondsmanager Robert Boom, via 088 253 9696 of mail ons op fdf@svn.nl