• We kunnen hier nu weer veilig wonen

Bg Header

Woningcorporaties

Funderingsherstel werkt alleen als een heel bouwblok meedoet aan het herstel. Dat kan lastig zijn wanneer u als woningcorporatie eigendom hebt in wijken waar ook sprake is van particulier bezit. Bij dit zogenoemde versnipperd eigendom kun je een woning ‘lossnijden’ van de fundering, maar die gevolgen zijn voor een eigenaar-bewoner groot.

Heeft u als woningcorporatie te maken met funderingsproblemen in combinatie met versnipperd eigendom? Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel verstrekt leningen aan eigenaar-bewoners voor urgent funderingsherstel. Neem contact op met het fonds om de mogelijkheden van een wijkbrede aanpak te bespreken.

Voordelen voor woningcorporaties:

  • Wijkbrede aanpak vergemakkelijkt
  • Particuliere woningeigenaren in staat stellen om mee te doen
  • Geen ongewenste ‘funderingsknip’ bij de uitvoering

Communicatiemiddelen

Om het fonds beter uit te leggen aan eigenaar-bewoners, is een folder beschikbaar.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over onder meer de algemene bepalingen en de rentetarieven. In contact komen met fondsmanager Hilbert Bouwman kan via 088 253 9696 of op fdf@svn.nl.

Fonds Duurzaam Funderingsherstel wordt mede mogelijk gemaakt door: