• Samen staan we sterk

Bg Header

Funderingsherstelbedrijf

U heeft het vast wel eens meegemaakt: u brengt een offerte uit voor (funderingsherstel)werkzaamheden en vervolgens blijkt de klant die niet te kunnen betalen. Bij funderingsherstel gaat het om veel geld, waarvoor eigenaar-bewoners vaak financiële diensten moeten afsluiten, zoals een lening. De Funderingslening kan mensen helpen om urgent funderingsherstel te financieren. De lening is beschikbaar in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Wijs uw klanten gerust op deze mogelijkheid.

Voordelen voor funderingsherstelbedrijven:

  • Zekerheid van betaling
  • Snellere doorgang
  • Spoedige start
  • Geen (financiële) risico’s

Communicatiemiddelen

Om het fonds beter uit te leggen aan uw klanten, is een folder beschikbaar. Wanneer u derden informeert over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, dan adviseren wij u contact met ons op te nemen en in uw communicatiemiddelen altijd te verwijzen naar onze website (www.funderingsherstelfonds.nl). Zo kan er geen twijfel ontstaan over waar de Funderingslening aangevraagd kan worden. Het is belangrijk dat u mensen informeert, maar niet financieel adviseert. Daarvoor is een erkend financieel adviseur de aangewezen persoon. SVn werkt op basis van execution only.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over onder meer de algemene bepalingen en de rentetarieven. In contact komen met fondsmanager Hilbert Bouwman kan via 088 253 9696 of op fdf@svn.nl.