Funderingslening Fonds Duurzaam Funderingsherstel wérkt!

Een eigenaar-bewoner van een woning moet zijn/haar fundering vernieuwen maar kan bij de bank geen financiering krijgen. Je zult maar in zijn/haar schoenen staan. Voor díe eigenaar-bewoners biedt het Fonds Duurzaam Funderingsherstel een financiële oplossing waardoor de fundering kan worden hersteld. Als sprake is van meerdere woningen die gezamenlijk een fundering delen, betekent dat niet alleen opluchting bij de betreffende eigenaar-bewoner maar ook bij de buren. Pas als iedereen mee kan doen kan de gezamenlijke fundering worden hersteld.

Oplossing wérkt!

Toen in 2015 het initiatief werd genomen voor het oprichten van Fonds Duurzaam Funderingsherstel, waren de gevolgen van de crisis nog goed zichtbaar in de woningmarkt. Gevolg was dat veel eigenaar-bewoners die aanklopten bij de bank voor extra financiering nul op het rekest kregen. Inmiddels zijn veel meer eigenaar-bewoners in staat een extra lening te verkrijgen bij de bank. Toch geldt dat niet voor iedereen. En als niet iedereen een lening kan krijgen, stagneert het funderingsherstel van het gehele bouwblok. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel verstrekt minder leningen dan verwacht, maar de impact van één lening is groot. Een lening zorgt er namelijk voor dat alle woningen in het bouwblok tot funderingsherstel over kunnen gaan. Het Ministerie van BZK heeft daarom het Fonds Duurzaam Funderingsherstel gevraagd, ondanks de achterblijvende productie, door te gaan met het verstrekken van leningen en werven van nieuwe gemeenten om deel te nemen.

Aangescherpte rente

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel biedt een financiële oplossing voor deze urgente funderingsuitdagingen. Met de Funderingslening betalen woningeigenaren de herstelwerkzaamheden van de fundering en van cascodelen, zoals bijvoorbeeld scheuren, metselwerk, kozijnen, rechtzetten en vijzelen van casco. Per 1 november is de rente aangescherpt. Hierdoor zijn de mogelijkheden vergroot om meer mensen te helpen bij de financiering van urgent herstel van de fundering.

Gemeenten belangrijke partner

Maar het Funderingsherstelfonds kan het niet alleen. ‘’Het goed begeleiden van woningeigenaren die met funderingsproblemen worden geconfronteerd is van cruciaal belang. Gemeenten hebben daar een belangrijke rol in”, zegt fondsmanager Robert Boom van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn), fondsmanager van het funderingsherstelfonds. “De Funderingslening wordt verstrekt aan inwoners van gemeenten die zijn aangesloten bij het fonds. Op de website van het Fonds staat een lijst met gemeenten die zijn aangesloten. Nieuwe gemeenten zijn uiteraard van harte welkom!”

Het Fonds is er klaar voor

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is een samenwerking tussen Rijk, gemeenten, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en banken en verzekeraars. Volgens Boom zijn gemeenten nu aan zet. “Het fonds is er helemaal klaar voor. Samen met gemeenten kunnen we eigenaar-bewoners helpen aan weer een stevig fundament onder hun woning.”