Gemeente Emmen aangesloten

Het aantal schademeldingen aan en onder woningen -door vermoedelijk bodemdaling- is in de gemeente Emmen flink toegenomen. Om inwoners te helpen zijn diverse maatregelen genomen.

Zo hebben het waterschap Vechtstromen, de provincie Drenthe en de gemeente Emmen onderzoek laten doen naar bodemdaling en is het Servicepunt Bodemdaling voor contact en advies opgericht. En om huiseigenaren -in bepaalde situaties- financiële ondersteuning bij funderingsherstel te kunnen bieden, heeft de gemeente zich onlangs aangesloten bij het fonds.

Lees hier meer