Incasso

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel incasseert het maandbedrag van de lening van uw bankrekening. Deze incasso vindt plaats op de eerste werkdag van de volgende maand.

Incassobedrag

In uw offerte ziet u het bedrag dat wij maandelijks incasseren. Indien het bedrag wijzigt, bijvoorbeeld door een tussentijdse extra aflossing, wordt u daar vooraf altijd over geïnformeerd

Incassoschema 2019:

31 januari 2019
28 februari 2019
29 maart 2019
2 mei 2019
3 juni 2019
1 juli 2019
1 augustus 2019
2 september 2019
1 oktober 2019
1 november 2019
2 december 2019

Let op: Deze data kunnen tot uiterlijk zes dagen voor de incassodatum door het Fonds Duurzaam Funderingsherstel aangepast worden.

Fonds Duurzaam Funderingsherstel wordt mede mogelijk gemaakt door: