Ondersteuning van gemeenten via het Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek (RPAF)

Het Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek (RPAF) is op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) via de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opgezet om gemeenten te ondersteunen. Het RPAF zet zich in voor het verbeteren van de kennis over funderingsproblematiek in Nederland en de aanpak daarvan.

Inzicht, transparantie en bewustwording

Het RPAF richt zich op de funderingsproblematiek en de aanpak daarvan. Bij woningen met houten paalfunderingen of woningen die op staal zijn gefundeerd (ondiep gefundeerd) kan funderingsschade optreden. Er zijn meerdere factoren die het schaderisico van dit soort funderingstypen bepalen. Denk hierbij aan het funderingstype en de relatie met bijvoorbeeld de bodemgesteldheid en grondwaterstanden.

Om een goed handelingsperspectief te ontwikkelen, is lokaal inzicht in de problematiek en openheid belangrijk. Sommigen gemeenten hebben dit inzicht al en bieden eigenaren handelingsperspectief. Via het RPAF willen ze graag andere gemeenten op weg helpen met hun kennis, ervaring en netwerk.

Funderingsaanpak door gemeenten en woningcorporaties

Meestal ligt de verantwoordelijkheid voor funderingsaanpak bij de eigenaar van het pand of VvE. Een aantal corporaties is hiermee actief aan de slag en ook een aantal gemeenten besteedt hier aandacht aan. Het RPAF zet zich in om de kennis en expertise, die door de jaren heen ontwikkeld is door onder andere deze partijen, actief te delen. Hierdoor kunnen andere gemeenten en corporaties ook op weg worden geholpen.

Expertise op maat

Bent u als decentrale overheid of corporatie van plan om met de aanpak aan de slag te gaan? Of loopt u daarbij tegen knel- of vraagpunten aan? Het RPAF biedt kortlopende expertise op maat om u en de aanpak in Nederland verder te helpen. Heeft u vragen over de lokale opgave of de aanpak? Dan kunt u de bestaande mogelijkheden bespreken.

Het ministerie van BZK heeft daarnaast het instrument Fonds Duurzaam Funderingsherstel met SVn ontwikkeld, waarbij gemeenten zich kunnen aansluiten. U treft elders op deze website meer informatie over de Funderingslening en hoe gemeenten zich daarbij kunnen aansluiten om woningeigenaars te kunnen helpen funderingen te herstellen.