Kamerbrief over 1 miljoen verzakkende huizen door bodemdaling

De afgelopen jaren is de bewustwording rond funderingsproblematiek sterk vergroot. Zo is er nu een standaard funderingsparagraaf in NVM-koopovereenkomsten, die waar nodig toegevoegd kan worden en is er sinds 2018 verbeterde aandacht voor funderingsschade of risico’s daartoe in taxatiesMaar het probleem wordt het niet minder om en de kosten moeten nog steeds betaald worden door de huiseigenaar.

We gaan door

De levensvatbaarheid van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel stond onder druk. En de vraag werd gesteld of het fonds in de huidige vorm verder kon gaan. Mede op basis van de recente ontwikkelingen heeft het Ministerie van BZK daarom het Fonds Duurzaam Funderingsherstel gevraagd, ondanks de achterblijvende productie, door te gaan met het verstrekken van leningen en werven van nieuwe gemeenten om deel te nemen.

De impact is groot

Toen in 2015 het initiatief werd genomen voor het oprichten van Fonds Duurzaam Funderingsherstel, waren de gevolgen van de crisis nog goed zichtbaar in de woningmarkt. Gevolg was dat veel eigenaar-bewoners die aanklopten bij de bank voor extra financiering nul op het rekest kregen. Inmiddels zijn veel meer eigenaar-bewoners in staat een extra lening te verkrijgen bij de bank. Toch geldt dat niet voor iedereen. En als niet iedereen een lening kan krijgen, stagneert het funderingsherstel van het gehele bouwblok. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel verstrekt minder leningen dan verwacht, maar de impact van één lening is groot. Een lening zorgt er namelijk voor dat alle woningen in het bouwblok tot funderingsherstel over kunnen gaan.

Lees hier de hele Kamerbrief van minister Ollongren.