Gemeenten aan zet in vernieuwd funderingsherstelfonds

Het maakte nogal wat los toen onderzoeksjournalistiek platform De Monitor (KRO-NCRV) onder de titel Heel Holland zakt meldde dat één miljoen Nederlandse huizen dreigen te verzakken door droogte en bodemdaling. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel biedt een financiële oplossing voor mensen met urgente funderingsproblemen. Maar hoeveel animo is er?

Bodemdaling, veranderende grondwaterstanden, extreme droogte: op de lange termijn bestaat bij ruim 400.000 woningen in Nederland het risico dat de huiseigenaar te maken krijgt met een funderingsprobleem. Een probleem waar geen eigenaar op zit te wachten, zeker niet wanneer het gaat om de kosten. “Voor veel huishoudens is funderingsherstel een te grote opgave om in één keer op te hoesten”, zegt Robert Boom, fondsmanager van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. “Sinds oktober 2017 kunnen gemeenten zich aansluiten bij het funderingsherstelfonds, waardoor eigenaar-bewoners in die gemeenten de kans krijgen hun funderingsherstel te financieren als zij daar zelf geen middelen voor hebben.”

40 gemeenten in beeld

Inwoners van de gemeenten Rotterdam, Gouda en Zaanstad kunnen al een funderingslening aanvragen. Boom: “We hebben inmiddels contact met zo’n veertig gemeenten over mogelijke deelname. De komende tijd zal moeten blijken hoeveel animo er werkelijk is. Door deel te nemen aan het fonds staan gemeenten er niet alleen voor in de funderingsherstelopgave. Het Rijk legde met 20 miljoen euro een solide financiële basis onder het fonds. En verstrekkers van de eerste hypotheek leggen geld in om de restschuldrisico’s af te dekken. Gemeenten dragen beperkt financieel bij als eigenaar-bewoners onvoldoende financiële draagkracht hebben. Juist voor die eigenaren is het fonds een belangrijk en noodzakelijk instrument.”

Laat inwoners niet zakken

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is een samenwerking tussen Rijk, gemeenten, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en banken/verzekeraars. Volgens Boom zijn gemeenten nu aan zet om in actie te komen. “Het fonds is er met de eerder dit jaar versoepelde voorwaarden en aangescherpte rente helemaal klaar voor, maar er moet wel voldoende behoefte zijn. We hopen dat gemeenten het probleem onderkennen en hun inwoners niet laten zakken, letterlijk en figuurlijk. Samen kunnen we eigenaar-bewoners helpen aan weer een stevig fundament onder hun woning.”