‘Gemeente laat huiseigenaar met funderingsprobleem in de steek’

Paalrot

Bij ruim een half miljoen huizen is er risico op funderingsproblemen. Herstel kost al snel tussen de 50.000 en 100.000 euro.

Gemeenten doen te weinig aan funderingsproblemen van huizen. Daardoor duurt herstel te lang en komen dure reparaties op het bord van huiseigenaren terecht, die de herstelbedragen tot meer dan 100.000 euro niet kunnen betalen. Dat zegt Dick de Jong, directeur van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. Dit KCAF is vijf jaar geleden door Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en belangengroepen opgericht om funderingsproblemen te voorkomen en op te lossen.

Problemen met de fundering zijn in principe de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar, stelt De Jong van KCAF. „Maar de problemen ontstaan mede door bodemdaling en een lager grondwaterpeil”, zegt hij. „Daar kun je als huiseigenaar weinig aan doen.”

Vooral huizen op houten palen in veengrond lopen gevaar. De palen kunnen zijn aangetast door bacteriën of door paalrot. Ook kan sprake zijn van ‘negatieve kleef’; een verschijnsel waarbij de inzakkende grond als het ware de palen naar beneden trekt.

Kosten voor het herstel bedragen al snel 50.000 tot 100.000 euro. „Als mensen dat horen, stort hun wereld in”, zegt De Jong. „Gedupeerden ervaren het als een rouwproces.”

KCAF-directeur De Jong bepleit preventie – „met waterbeheer kunnen we de daling van het grondwater stoppen” – en bewustwording. „Huiseigenaren merken het pas als er scheuren in de muur komen en dan is het al te laat.” Bovendien is er een tekort aan experts. „Er zijn in heel dit land maar dertig mensen die verstand hebben van funderingsonderzoek. Dat zijn er veel te weinig om onderzoek en herstel uit te voeren.”

Lees het hele artikel op: www.nrc.nl