Fondsvermogen moet sneller beschikbaar komen

Verhoogde kans op verzakkende huizen door droogte

De aanhoudende droogte zorgt voor grote problemen in de landbouw en bij de dijken, maar óók in de steden. Droge perioden als deze veroorzaken rottende funderingen, waardoor woningen verzakken. Ruim 800.000 huizen in het westen en noorden van het land lopen dit risico: “De overheid moet nu in actie komen,” vindt ingenieur en waterexpert Alex Hekman.

Hoe langer de droogte aanhoudt, hoe groter de kans op rottende funderingen: “Houten funderingspalen zitten vooral onder oudere huizen. Tijdens droge perioden zakt het grondwaterpeil, waardoor het hout gaat rotten. Uiteindelijk verzakken huizen hierdoor,” aldus Hekman. Met name huizen die gebouwd zijn op veen- en kleigrond lopen dit risico. Deze woningen bevinden zich in de provincies Flevoland, Friesland, Groningen, en Noord- en Zuid-Holland.

“Als we niets doen loopt de schade in de miljarden euro’s”

Ingenieur Alex Hekman is blij met burgerinitiatieven. Tegelijkertijd vindt hij dat de overheid meer verantwoording moet nemen: “Gemeenten moeten in kaart brengen hoe de grondwaterstanden fluctueren. Daarnaast moeten ze proactief oplossingen zoeken. Het aanleggen van drainage-en infiltratiesystemen zorgt er bijvoorbeeld voor dat water opgevangen wordt in regenpijpen en terechtkomt bij de fundering,” vertelt Hekman.

In elk geval moet er nú iets gebeuren, vindt de waterexpert: “Het kan vijf, tien of twintig jaar duren: maar als we niets doen gaan houten funderingen op een gegeven moment rotten. De schade loopt dan in de miljarden euro’s. De overheid moet nu in actie komen.”

Lees het hele artikel op: www.eenvandaag.nl