Klachtenprocedure

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel streeft naar een zo optimaal mogelijke kwaliteit van dienstverlening. Het kan echter voorkomen dat u hierover toch niet tevreden bent en een klacht heeft. In dat geval horen wij het graag van u.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Een klacht over onze dienstverlening kunt u op twee manieren bij ons indienen:

  • Per post: stuur uw brief naar Fonds Duurzaam Funderingsherstel, t.a.v. de directie, Antwoordnummer 614, 3800 VB Amersfoort.
  • Via het online klachtenformulier.

Vergeet niet door te geven:

  • Uw naam, adres en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
  • De beschrijving van uw klacht.
  • Eventuele aanvullende stukken die van belang zijn voor de afhandeling van uw klacht. Let op: deze stukken kunt u alleen per post indienen.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Na ontvangst van uw brief of klachtenformulier behandelen wij uw klacht binnen 10 werkdagen. U ontvangt een reactie van de directie. Wanneer wij uw klacht niet binnen 10 werkdagen kunnen afhandelen, krijgt u binnen 5 werkdagen bericht waarin staat aangegeven binnen welke termijn wij wel op uw klacht terugkomen.

Niet tevreden met de klachtenafhandeling door het Fonds Duurzaam Funderingsherstel?

Wij doen ons uiterste best om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht u toch niet tevreden zijn over de afhandeling door het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, dan kunt u:

  • Contact opnemen met de Ombudsman van het Kifid. Kifid is het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners. Op kifid.nl leest u hoe de procedure in zijn werk gaat. Het Kifid doet een bindende uitspraak. Het aansluitnummer is 300.009360.
  • Uw klacht voorleggen aan een bevoegde rechter.

Fonds Duurzaam Funderingsherstel wordt mede mogelijk gemaakt door: