Kamerbrief over rijksbrede inzet op bodemdaling

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Geurts (CDA). De motie (eind 2018) verzocht de regering om 1 coördinerende minister voor de veenbodemdalingsproblematiek. Daarbij gaat zij in op de rijksbrede aanpak van bodemdaling.

Download de Kamerbrief hier