Meer slagkracht voor Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Het in oktober 2017 gelanceerde Fonds Duurzaam Funderingsherstel krijgt meer slagkracht. De financiële voorwaarden van het fonds zijn verruimd en de rente is aangescherpt. Dit was nodig na een jaar proefdraaien, in de praktijk werden nog teveel aanvragen voor financiering uit het fonds afgewezen. “We hebben nu ruimere mogelijkheden om meer mensen met funderingsproblemen te helpen”, zegt fondsmanager Robert Boom van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn), fondsmanager van het funderingsherstelfonds. “Nu zijn de gemeenten aan zet; sluit je aan bij het fonds en samen maken we er een succes van.” Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel biedt de financiële oplossing voor mensen met funderingsproblemen.

Het probleem is groot

Bodemdaling en veranderende grondwaterstanden: binnen 15 jaar kampen 35.000 woningen in Nederland met funderingsproblemen. En op de lange termijn bestaat bij ruim 400.000 woningen in Nederland het risico dat de huiseigenaar te maken krijgt met een funderingsprobleem. Een probleem waar geen eigenaar op zit te wachten. Het herstel is kostbaar maar doet een eigenaar er niets aan, dan wordt het huis wel minder waard.

Vernieuwd fonds biedt uitkomst

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel biedt de financiële oplossing bij deze urgente problemen. ‘’Niets doen vergroot de problemen en is niet nodig’’, aldus Boom. Om de slagkracht van het fonds te vergroten is het Funderingsherstelfonds vernieuwd. Met versoepelde voorwaarde en aangescherpte rente, zijn de mogelijkheden vergroot om meer mensen met funderingsproblemen te helpen bij de financiering van urgent herstel van de fundering.

Gemeenten aan zet

Wij zijn er klaar voor, nu de gemeenten nog, stelt Boom. “De Funderingslening wordt verstrekt aan inwoners van gemeenten die zijn aangesloten bij het fonds.” Gemeenten staan er niet alleen voor. Het Rijk heeft met € 20 miljoen een solide financiële basis gelegd onder het fonds. Daarnaast leggen de verstrekkers van de eerste hypotheek geld in het fonds om de restschuldrisico’s af te dekken als de woning financieel onder water staat en de lening wordt verstrekt uit het fonds. “Gemeenten dragen beperkt financieel bij als eigenaar-bewoners onvoldoende financiële draagkracht hebben. Juist voor die doelgroep is het Funderingsherstelfonds een belangrijk en noodzakelijk instrument.’’ Boom roept gemeenten op nu in actie te komen en hun inwoners niet te laten zakken, letterlijk en figuurlijk. ‘’Samen helpen we uw inwoners weer aan een stevig fundament onder hun woning.’’

Funderingslening voor ongewenst probleem

De Funderingslening is sinds oktober 2017 beschikbaar en wordt verstrekt uit het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. De Funderingslening wordt ingezet om urgent funderingsherstel aan de woning te financieren. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is fondsmanager van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.